مسلم مبارکه

مسلم مبارکه

برنامه نویس وب و اپلیکیشن
دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد رشته نرم افزار کامپیوتر.
دارای تخصص برنامه نویسی وب به زبان های:
php & mysql
فریمورک های Laravel, Yii, Zend, Cakephp, Slim, Codeigniter, Bitrix
کلیه سیستم های مدیریت محتوا و فروشگاهی تحت php